Hjem

Foreningen Retssikkerhed I Familiers Trivsel

Velkommen til foreningen RIFT

RIFT (Retssikkerhed I Familiers Trivsel) er en forening, som blev dannet i efteråret 2013 af en gruppe forældre til anbragte børn i samarbejde med en håndfuld professionelle, herunder advokatfuldmægtig og støttepersoner (§ 54) - samt nogle advokater på sidelinjen.


RIFTs Vision:

At lovgivningen vedrørende særlig støtte til børn, unge og deres familier overholdes, og at der er reelle klagemuligheder, hvis det ikke sker.


RIFTs Mission:

RIFT dokumenterer, informerer og skaber debat om manglende retssikkerhed på børne-unge-familieområdet. Især på perspektiver, der sjældent er i mediernes fokus.


Vi skaber fora, der sætter fokus på løsning af de komplekse problemstillinger.


RIFTs Værdier:

Vi arbejder fagligt og sagligt med øje for de mange perspektiver og sammenhænge.


Medlemmer og samarbejdsparter

RIFT er en forening uden mange medlemmer, så vi kan holde fokus på at være handlekraftige i forhold til vores formål, mission og vision.

Vi optager kun få nye medlemmer, som udvælges i forhold til at dække de forskellige perspektiver på vores emnefelt. Medlemmer i RIFT kan foreslå nye medlemmer. Bestyrelsen beslutter, hvem der kan optages.

Interesserede i at modtage informationer om RIFT, når der er nye arrangementer og lignende kan tilmelde sig vores mailingliste.


RIFT har mange samarbejdspartnere, som hjælper os med at få alle perspektiver med:

Vi samarbejder med alle relevante enkeltpersoner og organisationer om de enkelte undertemaer og deltager kontinuerligt i bl.a. ressourcegruppe med repræsentanter fra Institut for Menneskerettigheder, Børns Vilkår, Metropol, Ålborg Universitet, Tænketanken Justitia og Retspolitisk Forening.

Tilmelding til mailingliste

Tilmelding

Jeg ønsker at være på RIFTs mailingliste til brug af udsendelse af information om/og invitationer til RIFTs arrangementer og aktiviteter. Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan blive slettet fra listen ved at henvende mig til RIFT.

Afmelding

Send en mail til info@rift.center

 
 
 
 
 

Samtykke til optagelse på RIFTs mailingliste udelukkende til brug for udsendelse af information om/og invitationer til RIFTs arrangementer. RIFT overholder persondataforordningen.

Klik her for at se fortegnelsen over behandlingsaktivitet ifølge persondataforordningen

RIFT kan ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager

Efter RIFTs medvirken i DR- dokumentarer: “Når kommunen tager dit barn” har vi fået rigtigt mange henvendelser. Vi kan desværre ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager.

Vores formål er at bringe viden om problemer og udfordringer ud i den offentlige debat /og bidrage til generelle løsninger, og alle vore frivillige kræfter går til det.

Vi samler gerne cases og erfaringer ind, men vi kan ikke gå hjælpende ind i sager.


Som vi har gjort i svar til de, der allerede  har henvendt sig henviser vi til nytten af at få en paragraf 54- støtteperson, som er en rettighed for forældre til anbragte børn.

Doku-romanen:
“Det bedste for Alba: En fortælling om en børnesag.”

RIFT-medlem Rikke Skovgaard-Bech og formand for RIFT Susanne Munck har sammen skrevet doku-roman, der netop er udkommet.


Den kan købes på nettet

Anmeldelse i Danske Kommuner:

http://www.danskekommuner.dk/Boganmeldelser/2020/Sagligt-indspark-i-debatten/

 

Bogen kan købes – også som e-bog der hvor du normalt køber bøger. Find på google. Og den findes nu på mange  biblioteker. Spørg gerne efter den på dit bibliotek. Læs mere om bogen.

Øvrige Nyheder
RIFT var inviteret med på Socialministerens topmøde 14.9.2020. Her supplerede RIFT de vigtige drøftelser om bedre kvalitet under anbringelse med at påminde forældrene som del af løsningen:

https://www.berlingske.dk/politik/astrid-krag-om-boerneudspil-barnets-ret-vejer-tungest

RIFT var inviteret til at sidde i panel til Det ANDET Topmøde ’Børnene Først’ – en ny vej på Børneområdet.

https://www.k-news.dk/nyheder/advokat-man-er-oppe-imod-en-kaempe-overmagt

Casesamlinger

Vi har lavet 4 cassamlinger der kan downloades som pdf. Læs mere på Tema-arrangementer

Støt RIFT

Man kan støtte RIFTs frivillige og ulønnede arbejde ved at indsætte et beløb på Mobile Pay: 40 75 07 58 eller på vores konto i Merkur Andelskasse: 8401  11280769


RIFTs CVR nr.: 36302828

© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel

READ MORE