Hjem

RIFT-medlem Rikke Skovgaard-Bech og formand for RIFT Susanne Munck har sammen skrevet doku-roman.


Fortællingen bygger på forfatternes erfaring fra mange års arbejde som §- 54 støttepersoner til forældre til anbragte børn. Trods fiktiv fortælling er der tale om en realistisk gengivelse af et børnesagsforløb, som er fuld af fejl og mangel på tilstrækkelig faglighed og retssikkerhed.

Cand. jur. Bente Adolphsen: “Jeg har ingen problemer med at genkende den virkelighed, som bogen beskriver.”

Det bedste for Alba

RIFT håber, at bogen vil blive læst og dermed bidrage til den vigtige debat om sikring af faglighed og retssikkerhed på børne- ungeområdet. Ikke mindst i en tid med forhandlinger om  Barnets Lov på baggrund af udspillet "Børnene Først", som ikke retter op på manglerne.

RIFT frygter at loven vil forringe retssikkerhed og faglighed på vigtige felter. 

Se Pressemeddelelse.


Anmeldelse i Danske Kommuner:

http://www.danskekommuner.dk/Boganmeldelser/2020/Sagligt-indspark-i-debatten/


Den kan købes på nettet

Bogen kan købes – også som e-bog, der hvor du normalt køber bøger. Find på google. Og den findes nu på mange biblioteker. Spørg gerne efter den på dit bibliotek.

RIFT kan ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager


Efter RIFTs medvirken i DR- dokumentarer: “Når kommunen tager dit barn” har vi fået rigtigt mange henvendelser. Vi kan desværre ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager.

Vores formål er at bringe viden om problemer og udfordringer ud i den offentlige debat /og bidrage til generelle løsninger, og alle vore frivillige kræfter går til det.

Vi samler gerne cases og erfaringer ind, men vi kan ikke gå hjælpende ind i sager.


Som vi har gjort i svar til de, der allerede  har henvendt sig, henviser vi til nytten af at få en paragraf 75- støtteperson(tidligere §54), som er en rettighed for forældre til anbragte børn.

Seneste RIFT-nyt


Filmen "Farlig forvaltning"


RIFT og paraplysammenslutningen Familiers Vilkår i Børnesager afholdt i samarbejde med filminstruktør Anja Dalhoff og advokat Anne Land, der står bag filmen: "Farlig Forvaltning" 24. april premiere og paneldebat for fuld sal i advokaternes hus Valencia.

Dokumentarfilmen "Farlig Forvaltning" kaster lys over alvorlige problemer med retssikkerheden for anbragte børn og deres familier i Danmark.


Gennem to sager følger filmen advokat Anne Land, der afslører fejl i sagsbehandlingen i de to sager med anbringelse af børn udenfor hjemmet. Tre advokater, RIFT-foreningen og Justitia kommenterer filmens temaer og foreslår forbedringer i sagsbehandlingsarbejdet. Filmen er instrueret af Anja Dalhoff og produceret af Danish Doc Production.
Rettighed til brug af filmen i faglige sammenhænge kan rekvireres for 500 kr på hjemmesiden
https://www.danishdoc.dk/Læs mere om filmen på tema-arrangement siden


Advokater i film om fejl i forvaltningen/advokatsamfundet
Vi har d. 19 januar 2024 afholdt konference på Christiansborg

med emnet: Ankestyrelsens rolle i børnesager


Læs meget mere om konferencen her

Se også omtaler af konferencen fra Arbejderen her, 

fra Advokatsamfundet her, og 2 artikler fra Sermitsiaq her og her, 

den første er også på Grønlansk her.RIFTs høringssvar til Delvejledning 2:Vejledning og sagsbehandling og kommunens opgaver efter barnets lov

Selvom RIFT aktivt og udtrykt taknemmelighed har deltaget i/ bidraget til alle workshop, følgegrupper osv. som hhv. Socialstyrelse og Socialministeriet har indkaldt os til, var vi pludselig ikke på høringslisten til del-vejledningerne til Barnets Lov, så vi har desværre kun nået at udarbejde (sporadisk) høringssvar til denne vejledning.

Overodnet er vi - ift. vores fokus på familier - bekymrede over vejledningens fokus på uddybning om forældre, der ikke vil samarbejde o.lign. fremfor rådgivning og vejledning om, hvordan det gode samarbejde fra kommunens side kan fremmes.

Se vores høringssvar her.


RIFTS høringssvar til Delvejledning 3: Vejledning om støttende indsatser til børn og deres familier efter barnets lov


Barnets Lov er nu i gang – men fundamentet mangler
Se RIFTs bekymringer over at Barnets Lov IKKE vil løse de enorme udfordringer på børne-unge- og familie-området.


RIFT tog op til Barnets Lov initiativ til dannelsen af Paraplyen:
Familiers Vilkår I Børnesager


RIFT er glad for at være inviteret med i Socialministeriet interessentgruppe og følgegrupper i SocialstyrelsenRIFT har et godt samarbejde med FBU Forældrelandsforeningen og har bidraget til at få et kor for forældre til anbragte børn eller forældre med kontakt til kommunen op at stå. I forbindelse med koret afholdes der vejledningscafe og hver fjerde mandag advokat-rådgivning (I Vanløse)


For nærmere information kontakt 40 75 07 58


Hvis du er i målgruppen eller kender nogen, der er, er du velkommen/ må du meget gerne sprede denne info.

Menneskerettighedsprisen 2020


Overrækkelsen af Menneskerettighedsprisen den 13. oktober 2021 (forsinket pga. corona)


https://menneskeret.dk/nyheder/frivillig-indsats-anbragte-boern-foraeldre-haedres-menneskerettighedspris

Menneskerettighedsprisen


Det har betydet meget for RIFT og forældre til anbragte børn, at vi modtog Menneskerettighedsprisen 2020
sammen med DAV.


Her fortæller RIFT om, hvad det har betydet at modtage prisen

Doku-romanen:
“Det bedste for Alba: En fortælling om en børnesag”

Velkommen til foreningen RIFT


Læs om:
RIFT´s Visio
n, Mission og Værdier

Støt RIFT

Man kan støtte RIFTs frivillige og ulønnede arbejde ved at indsætte et beløb på Mobile Pay: 40 75 07 58 eller på vores konto i Merkur Andelskasse: 8401 1280769


RIFTs CVR nr.: 36302828

Tilmelding til mailingliste


Jeg ønsker at være på RIFTs mailingliste til brug af udsendelse af information om/og invitationer til RIFTs arrangementer og aktiviteter. Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan blive slettet fra listen ved at henvende mig til RIFT.

Afmelding

Send en mail til info@rift.center

Samtykke til optagelse på RIFTs mailingliste udelukkende til brug for udsendelse af information om/og invitationer til RIFTs arrangementer. RIFT overholder persondataforordningen.

Klik her for at se fortegnelsen over behandlingsaktivitet ifølge persondataforordningen

 
 
 
 
 

Medlemmer og samarbejdsparter


RIFT er en forening uden mange medlemmer, så vi kan holde fokus på at være handlekraftige i forhold til vores formål, mission og vision.

Vi optager kun få nye medlemmer, som udvælges i forhold til at dække de forskellige perspektiver på vores emnefelt. Medlemmer i RIFT kan foreslå nye medlemmer. Bestyrelsen beslutter, hvem der kan optages.

Interesserede i at modtage informationer om RIFT, når der er nye arrangementer og lignende kan tilmelde sig vores mailingliste.


RIFT har mange samarbejdspartnere, som hjælper os med at få alle perspektiver med:

Vi samarbejder med alle relevante enkeltpersoner og organisationer om de enkelte undertemaer og deltager kontinuerligt i bl.a. ressourcegruppe med repræsentanter fra Institut for Menneskerettigheder, Børns Vilkår, Metropol, Ålborg Universitet, Tænketanken Justitia og Retspolitisk Forening.

Casesamlinger


Vi har lavet 5 cassamlinger der kan downloades som pdf.

Læs mere på Tema-arrangementer

© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel

© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel