Hjem

Velkommen til foreningen RIFT

RIFT (Retssikkerhed I Familiers Trivsel) er en forening, som blev dannet i efteråret 2013 af en gruppe forældre til anbragte børn i samarbejde med en håndfuld professionelle, herunder advokatfuldmægtig og støttepersoner (§ 54) - samt nogle advokater på sidelinjen.


RIFTs Vision:

At lovgivningen vedrørende særlig støtte til børn, unge og deres familier overholdes, og at der er reelle klagemuligheder, hvis det ikke sker.


RIFTs Mission:

RIFT dokumenterer, informerer og skaber debat om manglende retssikkerhed på børne-unge-familieområdet. Især på perspektiver, der sjældent er i mediernes fokus.


Vi skaber fora, der sætter fokus på løsning af de komplekse problemstillinger.


RIFTs Værdier:

Vi arbejder fagligt og sagligt med øje for de mange perspektiver og sammenhænge.


Medlemmer og samarbejdsparter

RIFT er en forening uden mange medlemmer, så vi kan holde fokus på at være handlekraftige i forhold til vores formål, mission og vision.

Vi optager kun få nye medlemmer, som udvælges i forhold til at dække de forskellige perspektiver på vores emnefelt. Medlemmer i RIFT kan foreslå nye medlemmer. Bestyrelsen beslutter, hvem der kan optages.

Interesserede i at modtage informationer om RIFT, når der er nye arrangementer og lignende kan tilmelde sig vores mailingliste.


RIFT har mange samarbejdspartnere, som hjælper os med at få alle perspektiver med:

Vi samarbejder med alle relevante enkeltpersoner og organisationer om de enkelte undertemaer og deltager kontinuerligt i bl.a. ressourcegruppe med repræsentanter fra Institut for Menneskerettigheder, Børns Vilkår, Metropol, Ålborg Universitet, Tænketanken Justitia og Retspolitisk Forening.

Tilmelding til mailingliste

Tilmelding

Jeg ønsker at være på RIFTs mailingliste til brug af udsendelse af information om/og invitationer til RIFTs arrangementer og aktiviteter. Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan blive slettet fra listen ved at henvende mig til RIFT.

Afmelding

Send en mail til info@rift.center

 
 
 
 
 

Samtykke til optagelse på RIFTs mailingliste udelukkende til brug for udsendelse af information om/og invitationer til RIFTs arrangementer. RIFT overholder persondataforordningen.

Klik her for at se fortegnelsen over behandlingsaktivitet ifølge persondataforordningen

RIFT kan ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager

Efter RIFTs medvirken i DR- dokumentarer: “Når kommunen tager dit barn” har vi fået rigtigt mange henvendelser. Vi kan desværre ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager.

Vores formål er at bringe viden om problemer og udfordringer ud i den offentlige debat /og bidrage til generelle løsninger, og alle vore frivillige kræfter går til det.

Vi samler gerne cases og erfaringer ind, men vi kan ikke gå hjælpende ind i sager.


Som vi har gjort i svar til de, der allerede  har henvendt sig henviser vi til nytten af at få en paragraf 54- støtteperson, som er en rettighed for forældre til anbragte børn.

Menneskerettighedsprisen 2020


Vi er I RIFT taknemmelige, glade og stolte over sammen med De Anbragtes Vilkår (DAV) at være dette års modtagere af Menneskerettighedsprisen. At modtage prisen sammen med DAV understreger vores budskab om, at der ikke bør opstilles falske modsætninger mellem børns og forældres rettigheder.


Prisoverrækkelsen

Prisoverrækkelsen er som følge af Corona-nedlukningen udsat.


https://menneskeret.dk/nyheder/frivillig-indsats-anbragte-boern-foraeldre-haedres-menneskerettighedspris

Doku-romanen:
“Det bedste for Alba: En fortælling om en børnesag.”

RIFT-medlem Rikke Skovgaard-Bech og formand for RIFT Susanne Munck har sammen skrevet doku-roman, der netop er udkommet.


Den kan købes på nettet

Anmeldelse i Danske Kommuner:

http://www.danskekommuner.dk/Boganmeldelser/2020/Sagligt-indspark-i-debatten/

 

Bogen kan købes – også som e-bog der hvor du normalt køber bøger. Find på google. Og den findes nu på mange  biblioteker. Spørg gerne efter den på dit bibliotek. Læs mere om bogen.

Casesamlinger

Vi har lavet 4 cassamlinger der kan downloades som pdf. Læs mere på Tema-arrangementer

Støt RIFT

Man kan støtte RIFTs frivillige og ulønnede arbejde ved at indsætte et beløb på Mobile Pay: 40 75 07 58 eller på vores konto i Merkur Andelskasse: 8401 1280769


RIFTs CVR nr.: 36302828

RIFT har søgt aktindsigt og påvist, at Rigsrevision og Statsrevision fortsat kritiserer at
" ... ministeriet har endnu ikke gjort tilstrækkeligt i forhold til at mindske det gab, der er mellem kommunernes praksis og lovens centrale krav til kommunernes sagsbehandling...".

Som formand for RIFT Susanne Munck og Trine Torp, SF påpegede i Orientering på P1 den 13. april, tager udspillet "Børnene Først" ikke højde for dette alvorlige kritikpunkt.

Vi er i RIFT meget bekymrede over dette og opfordrer alle politikere i forhandlingerne til at kræve reformer, der løser dette over 20 år gamle problem samt sikrer finasiering , inden man eventuelt  laver en ny Barnets Lov.
Se oversigt over aktindsigt og RIFT's analyse.Nu har vi i RIFT sagt os grundigt ind i udspillet "Børnene Først"

Trods udspillets gode takter med øgede rettigheder for børnene, fokus på at anbringelserne skal være bedre og sikring af  bedre rammer for overgang til voksenlivet, er vi i RIFT yderst bekymrede over: 
Det manglende fokus på implementeringen. Intentioner og overskrifter er nærmest enslydende med Barnets Reform (2011)/ den nuværende

Orientering den 13.4.2021

Det starter ca. 25.08 minutter inde i udsendelsen


lovgivning, som rapport på rapport har påvist ikke bliver overholdt  - til skade for både børn, unge og familier. Vi finder ingen garantier for, at dette vil blive bedre, men tværtimod nedsætter udspillet  retssikkerheden i tvangsanbringelser og tvangsadoptioner og afskriver forældrene som en del af løsningen.


Vi har sendt et brev rundt med medfølgende overordnet overblik over RIFTs holdninger  samt grundig baggrundsanalyse, hvor vi gennemgår udspillet punkt for punkt med hhv. vurderinger og med henvisninger til konkrete eksempler.

© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel

READ MORE