Hjem

Seneste RIFT-nyt

Barnets lov - førstebehandling

Bartnet Lov er fremsat 29. marts 2023 og blev førstebehandlet fredag den 14. april.

RIFT fulgte debatten på TV fra Folketinget, og vi er rystede over, at debatten er så polariseret samt rystede over, at der fra Socialdemokratiets og regeringens side alene blev fokuseret på  historier om de 13 % af anbringelserne, som handler om misbrug, vold eller incest.

Der blev ikke lyttet, når repræsentanter fra oppositionen prøvede at nuancere billedet og herunder pegede på, at hovedproblemet er at loven ikke overholdes.

RIFT har opfølgende bidraget om dette i 24/syv:
24/syv_310225 (17.4.23)

24/syv_310850 (25.4.23)


Advokatsamfundets nyheder:

Er der retssikkerhed i børnesager?

Konference om manglende retssikkerhed i børnesager med fokus på det retslige system

RIFT afholdt 30. marts 2023 konference i Fællessalen, Christiansborg for fuld sal. Læs mere


Konference afdækker store problemer med retssikkerhed i børnesager

Arbejderen den 5. april 2023


Bartnet Lov er fremsat 29. marts 2023 og behandles i Folketinget i løbet af foråret. RIFT har gennemgået det nyeste lovforslag og har såvel selv som sammen med andre organisationer indsendt fælles brev.

Sara Houmann Mortensen

Barnets lov er ikke løsningen

Bartnet Lov er fremsat 29. marts 2023 og behandles i Folketinget i løbet af foråret.

RIFT har gennemgået det nyeste lovforslag og har såvel selv som sammen med andre organisationer indsendt fælles brev, har både (1. marts 2023) været til høring i og haft foretræde (30. marts) for Folketingets Social-og ældreudvalg samt udarbejdet kommentarer til loven supplerende vores høringssvar juni 2022.


RiFT og netværk af foreninger med forældreerfaringer kæmper for at Barnets Lov ikke vedtages i nuværende form.


Læs artiklen

RIFT har et godt samarbejde med FBU Forældrelandsforeningen og har bidraget til at få et kor for forældre til anbragte børn eller forældre med kontakt til kommunen op at stå.


Se her om koret


Hvis du er i målgruppen eller kender nogen, der er, er du velkommen/ må du meget gerne sprede denne info.

Menneskerettighedsprisen


Det har betydet meget for RIFT og forældre til anbragte børn, at vi modtog Menneskerettighedsprisen 2020
sammen med DAV.


Her fortæller RIFT om, hvad det har betydet at modtage prisen

Menneskerettighedsprisen 2020


Overrækkelsen af Menneskerettighedsprisen den 13. oktober 2021 (forsinket pga. corona)


https://menneskeret.dk/nyheder/frivillig-indsats-anbragte-boern-foraeldre-haedres-menneskerettighedspris

Doku-romanen:
“Det bedste for Alba: En fortælling om en børnesag”

RIFT-medlem Rikke Skovgaard-Bech og formand for RIFT Susanne Munck har sammen skrevet doku-roman.


Fortællingen bygger på forfatternes erfaring fra mange års arbejde som §- 54 støttepersoner til forældre til anbragte børn. Trods fiktiv fortælling er der tale om en realistisk gengivelse af et børnesagsforløb, som er fuld af fejl og mangel på tilstrækkelig faglighed og retssikkerhed.

Cand. jur. Bente Adolphsen: “Jeg har ingen problemer med at genkende den virkelighed, som bogen beskriver.”

Det bedste for Alba

RIFT håber, at bogen vil blive læst og dermed bidrage til den vigtige debat om sikring af faglighed og retssikkerhed på børne- ungeområdet. Ikke mindst i en tid med forhandlinger om  Barnets Lov på baggrund af udspillet "Børnene Først", som ikke retter op på manglerne.

RIFT frygter at loven vil forringe retssikkerhed og faglighed på vigtige felter. 

Se Pressemeddelelse.


Anmeldelse i Danske Kommuner:

http://www.danskekommuner.dk/Boganmeldelser/2020/Sagligt-indspark-i-debatten/


Den kan købes på nettet

Bogen kan købes – også som e-bog, der hvor du normalt køber bøger. Find på google. Og den findes nu på mange biblioteker. Spørg gerne efter den på dit bibliotek.

Velkommen til foreningen RIFT


Læs om:
RIFT´s Visio
n, Mission og Værdier

Støt RIFT

Man kan støtte RIFTs frivillige og ulønnede arbejde ved at indsætte et beløb på Mobile Pay: 40 75 07 58 eller på vores konto i Merkur Andelskasse: 8401 1280769


RIFTs CVR nr.: 36302828

Tilmelding til mailingliste


Jeg ønsker at være på RIFTs mailingliste til brug af udsendelse af information om/og invitationer til RIFTs arrangementer og aktiviteter. Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan blive slettet fra listen ved at henvende mig til RIFT.

 
 
 
 
 

Afmelding


Send en mail til info@rift.center

Samtykke til optagelse på RIFTs mailingliste udelukkende til brug for udsendelse af information om/og invitationer til RIFTs arrangementer. RIFT overholder persondataforordningen.

Klik her for at se fortegnelsen over behandlingsaktivitet ifølge persondataforordningen

RIFT kan ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager


Efter RIFTs medvirken i DR- dokumentarer: “Når kommunen tager dit barn” har vi fået rigtigt mange henvendelser. Vi kan desværre ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager.

Vores formål er at bringe viden om problemer og udfordringer ud i den offentlige debat /og bidrage til generelle løsninger, og alle vore frivillige kræfter går til det.

Vi samler gerne cases og erfaringer ind, men vi kan ikke gå hjælpende ind i sager.


Som vi har gjort i svar til de, der allerede  har henvendt sig henviser vi til nytten af at få en paragraf 54- støtteperson, som er en rettighed for forældre til anbragte børn.

Medlemmer og samarbejdsparter


RIFT er en forening uden mange medlemmer, så vi kan holde fokus på at være handlekraftige i forhold til vores formål, mission og vision.

Vi optager kun få nye medlemmer, som udvælges i forhold til at dække de forskellige perspektiver på vores emnefelt. Medlemmer i RIFT kan foreslå nye medlemmer. Bestyrelsen beslutter, hvem der kan optages.

Interesserede i at modtage informationer om RIFT, når der er nye arrangementer og lignende kan tilmelde sig vores mailingliste.


RIFT har mange samarbejdspartnere, som hjælper os med at få alle perspektiver med:

Vi samarbejder med alle relevante enkeltpersoner og organisationer om de enkelte undertemaer og deltager kontinuerligt i bl.a. ressourcegruppe med repræsentanter fra Institut for Menneskerettigheder, Børns Vilkår, Metropol, Ålborg Universitet, Tænketanken Justitia og Retspolitisk Forening.

Casesamlinger


Vi har lavet 5 cassamlinger der kan downloades som pdf.

Læs mere på Tema-arrangementer

© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel