Hjem

Menneskerettighedsprisen


Det har betydet meget for RIFT og forældre til anbragte børn, at vi modtog Menneskerettighedsprisen 2020
sammen med DAV.


Her fortæller RIFT om, hvad det har betydet at modtage prisen

Menneskerettighedsprisen 2020


Overrækkelsen af Menneskerettighedsprisen den 13. oktober 2021 (forsinket pga. corona)


https://menneskeret.dk/nyheder/frivillig-indsats-anbragte-boern-foraeldre-haedres-menneskerettighedspris

Doku-romanen:
“Det bedste for Alba: En fortælling om en børnesag”

RIFT-medlem Rikke Skovgaard-Bech og formand for RIFT Susanne Munck har sammen skrevet doku-roman.


Fortællingen bygger på forfatternes erfaring fra mange års arbejde som §- 54 støttepersoner til forældre til anbragte børn. Trods fiktiv fortælling er der tale om en realistisk gengivelse af et børnesagsforløb, som er fuld af fejl og mangel på tilstrækkelig faglighed og retssikkerhed.

Cand. jur. Bente Adolphsen: “Jeg har ingen problemer med at genkende den virkelighed, som bogen beskriver.”

Det bedste for Alba

RIFT håber, at bogen vil blive læst og dermed bidrage til den vigtige debat om sikring af faglighed og retssikkerhed på børne- ungeområdet. Ikke mindst i en tid med forhandlinger om  Barnets Lov på baggrund af udspillet "Børnene Først", som ikke retter op på manglerne.

RIFT frygter at loven vil forringe retssikkerhed og faglighed på vigtige felter. 

Se Pressemeddelelse.


Anmeldelse i Danske Kommuner:

http://www.danskekommuner.dk/Boganmeldelser/2020/Sagligt-indspark-i-debatten/


Den kan købes på nettet

Bogen kan købes – også som e-bog, der hvor du normalt køber bøger. Find på google. Og den findes nu på mange biblioteker. Spørg gerne efter den på dit bibliotek.

Medlemmer og samarbejdsparter


RIFT er en forening uden mange medlemmer, så vi kan holde fokus på at være handlekraftige i forhold til vores formål, mission og vision.

Vi optager kun få nye medlemmer, som udvælges i forhold til at dække de forskellige perspektiver på vores emnefelt. Medlemmer i RIFT kan foreslå nye medlemmer. Bestyrelsen beslutter, hvem der kan optages.

Interesserede i at modtage informationer om RIFT, når der er nye arrangementer og lignende kan tilmelde sig vores mailingliste.


RIFT har mange samarbejdspartnere, som hjælper os med at få alle perspektiver med:

Vi samarbejder med alle relevante enkeltpersoner og organisationer om de enkelte undertemaer og deltager kontinuerligt i bl.a. ressourcegruppe med repræsentanter fra Institut for Menneskerettigheder, Børns Vilkår, Metropol, Ålborg Universitet, Tænketanken Justitia og Retspolitisk Forening.

Velkommen til foreningen RIFT


Læs om:
RIFT´s Visio
n, Mission og Værdier

Støt RIFT

Man kan støtte RIFTs frivillige og ulønnede arbejde ved at indsætte et beløb på Mobile Pay: 40 75 07 58 eller på vores konto i Merkur Andelskasse: 8401 1280769


RIFTs CVR nr.: 36302828

Tilmelding til mailingliste


Jeg ønsker at være på RIFTs mailingliste til brug af udsendelse af information om/og invitationer til RIFTs arrangementer og aktiviteter. Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan blive slettet fra listen ved at henvende mig til RIFT.

 
 
 
 
 

Afmelding


Send en mail til info@rift.center

Samtykke til optagelse på RIFTs mailingliste udelukkende til brug for udsendelse af information om/og invitationer til RIFTs arrangementer. RIFT overholder persondataforordningen.

Klik her for at se fortegnelsen over behandlingsaktivitet ifølge persondataforordningen

RIFT kan ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager


Efter RIFTs medvirken i DR- dokumentarer: “Når kommunen tager dit barn” har vi fået rigtigt mange henvendelser. Vi kan desværre ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager.

Vores formål er at bringe viden om problemer og udfordringer ud i den offentlige debat /og bidrage til generelle løsninger, og alle vore frivillige kræfter går til det.

Vi samler gerne cases og erfaringer ind, men vi kan ikke gå hjælpende ind i sager.


Som vi har gjort i svar til de, der allerede  har henvendt sig henviser vi til nytten af at få en paragraf 54- støtteperson, som er en rettighed for forældre til anbragte børn.

Casesamlinger


Vi har lavet 5 cassamlinger der kan downloades som pdf.

Læs mere på Tema-arrangementer

© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel

Seneste RIFT-nyt

RIFT har et godt samarbejde med FBU Forældrelandsforeningen og har bidraget til at få et kor for forældre til anbragte børn eller forældre med kontakt til kommunen op at stå.


Se her om koret, der synger og hygger hver onsdag
mellem 17 og 18.30 i Vanløse.


Hvis du er i målgruppen eller kender nogen, der er, er du velkommen/ må du meget gerne sprede denne info.

RIFT havde mandag 10. januar kronik i Arbejderen om kommende "Barnets Lov"

Kronikken er et bidrag til det pt aktuelle og nødvendige fokus, der er på tendensen til sjusket og hurtig pseudolovgivning.
Efter Mette Frederiksens nytårstale 2020 og udspil og bred politisk aftale om "Børnene Først" 2021 bliver der i Socialministeriet i øjeblikket arbejdet på "Barnets Lov", som vil blive fremsat i efteråret 2022. Vi er i foreningen RIFT glade for at blive inviteret til workshop i ministeriet mm., men vi er bekymrede, fordi vi ikke mener, at der er tilstrækkeligt fagligt grundlag for, at loven reelt kan blive implementeret.


Vi opfordrer til, at grundlaget sikres med forskning, bedre faguddannelse, reelle klagemuligheder og bedre retssystem på anbringelsesområdet og dermed sikring af implementeringen INDEN loven revideres.