Netværk

RIFTs netværk og deltagelse i følgegrupper

Op til vedtagelsen af Barnets Lov tog RIFT initiativ til dannelsen af paraply-netværket:


FAMILIERS VILKÅR I BØRNESAGER


Formål:
Familiers Vilkår i Børnesager er et uafhængigt og tværfagligt samarbejde mellem flere foreninger og organisationer, som har det fælles mål at højne retssikkerheden og familiers rettigheder generelt. Familiers Vilkår i Børnesager har blandt andet til opgave at belyse og informere lovgiver og det øvrige samfund om forholdene omkring børnesager igennem bl.a. skrivelser, konferencer mm


Stiftet 19. juni 2023 i Roskilde
De stiftende foreninger er:
RIFT: Retssikkerhed i Familiers Trivsel
Bedsteforeningen: Foreningen for bedsteforældre og andre relationer til anbragte børn
www.bedsteforeningen.dk
PS-foreningen: Foreningen af professionelle støttepersoner
www.ps-foreningen.dk
Foreningen Mentor Immanuel:
www.mentorimmanuel.dk


Der optages foreninger og organisationer, der bredt arbejder med familiers vilkår i børnesager, herunder også foreninger, der tager udgangspunkt i enkeltperspektiver indenfor paraply-samlingens felt.
Anmodning om optagelse i netværket skal søges skriftligt HENT ANSØGNINGSSKEMA ,og alle medlemsorganisationerne skal godkende optagelsen. Ansøgning om optagelse skal sendes til erling.frederiksen@gmail.com Tlf. 28 21 29 89

RIFT er glad for at være inviteret med i Socialministeriet interessentgruppe og følgegrupper i Socialstyrelsen


Trods de under politik nævnte bekymringer over Barnets Lov er vi i RIFT glade for at have mulighed for at bidrage til at pege på problemer og mulige løsninger i:

  • En interessent følgegruppe for implementeringen af den politiske aftale Børnene Først / Socialministeriet

  • Følgegruppe for anbefalinger om anbringelse/ Socialstyrelsen

samt fortsat deltagelse i:

  • Følgegruppe for Socialstyrelsens arbejde med anbringelser.


RIFT var i september 2023 inviteret til både Konferencen ved Barnets Stemme og Retssikkerhedens Dag ved Danske Advokater


RIFT ser endvidere frem til snarligt første møde som medlem af følgegruppe i projekt SAMVÆR: Støtte og bæredygtig udvikling i udsatte børns hverdagsliv ved et partnerskab bestående af kommuner og organisationer og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Det Samfundsvidenskabelige og Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.Det ANDET Topmøde ’Børnene Først’ – en ny vej på Børneområdet, Arrangeret af Aktionsgruppen for børns velfærd


Herunder er link til live-streaming af Det ANDET Topmøde Børnene Først

https://www.facebook.com/105287357948696/videos/348865829770593/


Resumé fra konferancen den 9.10.2020
Aktion for børns velfærd - resumé fra konferencen den 9.10.2020:

Ekspertmøde om plejefamiliers og netværksplejefamiliers vilkår

RIFT var 17. december 2020 sammen med andre organisationer inviteret til "Ekspertmøde om plejefamiliers og netværksplejefamiliers vilkår" i Folketingets Social-og Indenrigsudvalg.

RIFT har i den anledning sendt disse anbefalinger til udvalgetSocialministerens topmøde den 14.9.2020

RIFT var inviteret med på Socialministerens topmøde 14.9.2020. Her supplerede RIFT de vigtige drøftelser om bedre kvalitet under anbringelse med at påminde forældrene som del af løsningen:

https://www.berlingske.dk/politik/astrid-krag-om-boerneudspil-barnets-ret-vejer-tungest

Dialog-møde den 15. maj

Fredag 15. maj 2020 afholdt Mødrehjælpen, FBU, De Anbragtes Vilkår og RIFT dialogmøde om vigtigheden af samarbejdet med forældre til anbragte børn.

På mødet deltog Socialborgmester i København Mia Nygård, Socialordfører fra Socialdemokratiet Camilla Fabricius, Socialordfører fra SF Trine Torp, Socialordfører fra Konservative Birgitte Jerkel, Jessie Olesen fra KL, Ninna Thomsen fra Mødrehjælpen, David Adrian Pedersen fra De Anbragtes Vilkår, Anders Brøndtved fra FBU og Susanne Munck fra RIFT.


RIFT har udarbejdet et brev til Børnenes Statsminister, Mette Frederiksen om RIFTs reaktioner på nytårstalen som input inden udarbejdelse af Barnets Lov.


RIFT sad i panel på konferencen 9.oktober 2020.

© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel