Netværk

RIFTs netværk

Ekspertmøde om plejefamiliers og netværksplejefamiliers vilkår

RIFT var 17. december 2020 sammen med andre organisationer inviteret til "Ekspertmøde om plejefamiliers og netværksplejefamiliers vilkår" i Folketingets Social-og Indenrigsudvalg.

RIFT har i den anledning sendt disse anbefalinger til udvalget

Det ANDET Topmøde ’Børnene Først’ – en ny vej på Børneområdet, Arrangeret af Aktionsgruppen for børns velfærd


Herunder er link til live-streaming af Det ANDET Topmøde Børnene Først

https://www.facebook.com/105287357948696/videos/348865829770593/


Resumé fra konferancen den 9.10.2020
Aktion for børns velfærd - resumé fra konferencen den 9.10.2020:
Socialministerens topmøde den 14.9.2020

RIFT var inviteret med på Socialministerens topmøde 14.9.2020. Her supplerede RIFT de vigtige drøftelser om bedre kvalitet under anbringelse med at påminde forældrene som del af løsningen:

https://www.berlingske.dk/politik/astrid-krag-om-boerneudspil-barnets-ret-vejer-tungest

Dialog-møde den 15. maj

Fredag 15. maj 2020 afholdt Mødrehjælpen, FBU, De Anbragtes Vilkår og RIFT dialogmøde om vigtigheden af samarbejdet med forældre til anbragte børn.

På mødet deltog Socialborgmester i København Mia Nygård, Socialordfører fra Socialdemokratiet Camilla Fabricius, Socialordfører fra SF Trine Torp, Socialordfører fra Konservative Birgitte Jerkel, Jessie Olesen fra KL, Ninna Thomsen fra Mødrehjælpen, David Adrian Pedersen fra De Anbragtes Vilkår, Anders Brøndtved fra FBU og Susanne Munck fra RIFT.


RIFT har udarbejdet et brev til Børnenes Statsminister, Mette Frederiksen om RIFTs reaktioner på nytårstalen som input inden udarbejdelse af Barnets Lov.


RIFT sad i panel på konferencen 9.oktober 2020.

Følgegruppe i Socialstyrelsen

RIFT har med  glæde sagt ja tak til invitation til  til at deltage i Følgegruppe til Socialstyrelsens arbejde med anbringelsesområdet i 2020-2021. Vi ser frem til samarbejdet.

På grund af COVID-19 er mødet udskudt til august.

© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel