Netværk

Foreningen Retssikkerhed I Familiers Trivsel

RIFTs netværk

Dialog-møde den 15. maj

Fredag 15. maj 2020 afholdt Mødrehjælpen, FBU, De Anbragtes Vilkår og RIFT dialogmøde om vigtigheden af samarbejdet med forældre til anbragte børn.

På mødet deltog Socialborgmester i København Mia Nygård, Socialordfører fra Socialdemokratiet Camilla Fabricius, Socialordfører fra SF Trine Torp, Socialordfører fra Konservative Birgitte Jerkel, Jessie Olesen fra KL, Ninna Thomsen fra Mødrehjælpen, David Adrian Pedersen fra De Anbragtes Vilkår, Anders Brøndtved fra FBU og Susanne Munck fra RIFT.


RIFT har udarbejdet et brev til Børnenes Statsminister, Mette Frederiksen om RIFTs reaktioner på nytårstalen som input inden udarbejdelse af Barnets Lov


Følgegruppe i Socialstyrelsen

RIFT har med  glæde sagt ja tak til invitation til  til at deltage i Følgegruppe til Socialstyrelsens arbejde med anbringelsesområdet i 2020-2021. Vi ser frem til samarbejdet.

På grund af COVID-19 er mødet udskudt til august.

© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel