Om RIFT


Velkommen til foreningen RIFT

RIFT (Retssikkerhed I Familiers Trivsel) er en forening, som blev dannet i efteråret 2013 af en gruppe forældre til anbragte børn i samarbejde med en håndfuld professionelle, herunder advokatfuldmægtig og støttepersoner (§ 54) - samt nogle advokater på sidelinjen.


RIFTs Vision

At lovgivningen vedrørende særlig støtte til børn, unge og deres familier overholdes, og at der er reelle klagemuligheder, hvis det ikke sker.


RIFTs Mission

RIFT dokumenterer, informerer og skaber debat om manglende retssikkerhed på børne-unge-familieområdet. Især på perspektiver, der sjældent er i mediernes fokus.


Vi skaber fora, der sætter fokus på løsning af de komplekse problemstillinger.


RIFTs Værdier

Vi arbejder fagligt og sagligt med øje for de mange perspektiver og sammenhænge.


Bestyrelse

Revisor: Henrik Danvad

Forretningsfører: Pia Degn Christensen

Sekretær: Camilla-Kenya Julendal

Se Medlemmer her.

Menneskerettighedsprisen 2020

RIFT’s bestyrelse og aktive medlemmer er taknemmelige, glade og stolte over at modtage Menneskerettighedsprisen 2020. Grundet Corona er prisoverrækkelsen udskudt.

https://menneskeret.dk/nyheder/menneskerettighedsprisen-saetter-fokus-paa-anbragte-boerns-foraeldres-retssikkerhed

RIFT’ s bestyrelse da vi modtog prisen 2020

Fra venstre bagerst: Pia Degn Christensen, Rikke Højrup Jakobsen, Gitte J. Nielsen. Fra venstre forrest Susanne Munck, Camilla-Kenya B. Julendal, Marianne A. Beenfeldt-Hansen

RIFT ‘ s dokumentations- og organisationsudvalg

- da vi modtog Menneskerettighedsprisen 2020

Fra venstre bagerst: Heidi Olsen, Erling Frederiksen, Jakob Noelsen, Forrest Henrik Danvad, Elisabeth Holm Jensen

RIFT holdt 1.september 2020 med deltagelse af i alt 50 gæster mm bogreception i Cafe Incita, Valby Kulturhus for ”Det bedste for Alba”: Der var oplæg ved cand. jur. Bente Adolphsen, Psykolog Gitte Haslebo/ Børns Velfærd samt forfatterne til bogen: Rikke Skovgaard-Bech og Susanne Munck samt Heidi. Erling Fredriksen styrede arrangementer.

Baggrunden

Som forældre til anbragte børn og som professionelle, der arbejder på feltet, oplever vi desværre ofte, at retssikkerheden ikke er i orden på dette meget følsomme felt.


Det er alment kendt, at området halter ift børnene, jf. gentagen medieomtale og de store grimme børnesager, der har været de senere år. Det er mindre kendt, at forældre ofte ikke tilbydes inddragelse eller forældrehandleplan, som den udmærkede lov og vejledning på området ellers lægger op til.


Hertil kommer at serviceloven og forvaltningsloven ofte ikke overholdes ift. sagsbehandlingen i børnesager, og at undersøgelser og grundlag for den drastiske beslutning at anbringe børn og unge ofte ikke er fagligt forsvarligt udarbejdet. Ligesom rammerne for samvær mm. under anbringelsen ofte ikke tilrettelægges eller evalueres fagligt godt nok - med meget store konsekvenser for de beslutninger, der tages om børn og unge samt forældre. Det er oftest  ikke noget vi kan komme igennem med at få fokus på, hverken når børnesager er oppe i børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen eller Byretten, ligesom hverken klager til borgmesteren eller Ombudsmanden hjælper os. Dette på trods af at lovene ikke overholdes.


Vi oplever, at børns rettigheder stilles op som en falsk modsætning til familiers rettigheder og trivsel. På den måde, at vi selvfølgelig er enige i fokus på barnets tarv og trivsel, men at vi desværre alt for sjældent oplever, at man kigger på hele familien og på os forældre som en del af løsningen. I mange sager har forældre forgæves bedt om hjælp i lang tid, inden der pludseligt gribes drastisk ind i familierne. Der mangler fokus på forebyggelse, selvom lovgivningen lægger op til det.

RIFT´s formål

RIFT er dannet med formålet at få denne viden ud i den offentlige og meget gerne også politiske debat.


RIFT er ikke en forening med mange medlemmer, for vi har fokus på at arbejde med fagligt fokus og så effektivt som muligt. Men vi arbejder for den brede målgruppe af forældre til anbragte børn, for anbragte børn og unge samt sammen med alle de professionelle, politikere m.fl., som har behov for og ønsker at forholdene bedres på dette område.


RIFT vil ikke kun beklage det, der ikke fungerer godt nok, men vil gerne bidrage til at pege på andre muligheder.

Derfor skaber vi fora, der peger på løsninger på feltet, som f.eks. den ressourcegruppe med eksperter, som RIFT i samarbejde med Retspolitisk Forening har taget initiativ til.

Og derfor tager vi i RIFT hånd om hinanden og tror på at bl.a. fællesskab og oplevelser kan løse mange problemer og skabe udvikling.

Vi har en drøm om at købe (søge penge til) et hus i Skåne, hvor den brede målgruppe af forældre til anbragte børn kan søge et ophold, når de trænger til at komme væk fra det hele, lade op eller søger fællesskab med andre. Huset skal drives af os forældre til anbragte børn, som så sjældent får lov at vise de ressourcer, vi har.Hvert år holder RIFT sommermøde i Skåne for medlemmer og inviteret netværk.

© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel