Hjem

Hjemmesiden er under ombygning.

Velkommen til foreningen RIFT

RIFT (Retssikkerhed I Familiers Trivsel) er en forening, som blev dannet i efteråret 2013 af en gruppe forældre til anbragte børn i samarbejde med en håndfuld professionelle, herunder advokatfuldmægtig og støttepersoner (§ 54) - samt nogle advokater på sidelinjen.Baggrunden

Som forældre til anbragte børn og de professionelle, der støtter os, oplever vi desværre ofte, at retssikkerheden ikke er i orden på dette meget følsomme felt.


Det er alment kendt, at området halter ift børnene, jf. gentagen medieomtale og de store grimme børnesager, der har været de senere år. Det er mindre kendt, at vi som forældre ofte ikke tilbydes inddragelse eller forældrehandleplan, som den udmærkede lov og vejledning på området ellers lægger op til.


Hertil kommer at serviceloven og forvaltningsloven ofte ikke overholdes ift. sagsbehandlingen i vore sager, og at undersøgelser og grundlag for den drastiske beslutning at anbringe børn og unge ofte ikke er fagligt forsvarligt udarbejdet. Ligesom rammerne for samvær mm. under anbringelsen ofte ikke tilrettelægges eller evalueres fagligt godt nok - med meget store konsekvenser for de beslutninger, der tages om os og vore børn. Det er ikke noget vi kan komme igennem med at få fokus på, hverken når vore børnesager er oppe i børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen eller Byretten, ligesom hverken klager til borgmesteren eller Ombudsmanden hjælper os. Dette på trods af at lovene ikke overholdes.


Vi oplever, at børns rettigheder stilles op som en falsk modsætning til familiers rettigheder og trivsel. På den måde, at vi selvfølgelig er enige i fokus på barnets tarv og trivsel, men at vi desværre alt for sjældent oplever, at man kigger på hele familien og på os forældre som en del af løsningen. Mange af os har forgæves bedt om hjælp i lang tid inden der pludseligt gribes drastisk ind i vores familie. Der mangler fokus på forebyggelse, selvom lovgivningen lægger op til det.

RIFT´s formål

RIFT er dannet med formålet at få denne viden ud i den offentlige og meget gerne også politiske debat.


RIFT er ikke en forening med mange medlemmer, for vi har fokus på at arbejde med fagligt fokus og så effektivt som muligt. Men vi arbejder for den brede målgruppe af forældre til anbragte børn, anbragte børn og unge samt alle de professionelle, politikere m.fl., som har ønsker om og behov for at forholdene bedres på dette område.


RIFT vil ikke kun beklage det, der ikke fungerer godt nok, men vil gerne bidrage til at pege på andre muligheder. Derfor var vi sidste år på research tur til Herning Kommune, hvor vi var gæster hos Børn- og ungechefen og projektlederne for Sverigesprogrammet, som satser på forebyggelse. Og derfor tager vi i RIFT hånd om hinanden og tror på at fællesskab og muligheder kan løse mange problemer og skabe udvikling - og vi har en drøm om at købe (søge penge til) et hus i Skåne, hvor den brede målgruppe af forældre til anbragte børn kan søge et ophold, når de trænger til at komme væk fra det hele, lade op eller søger fællesskab med andre. Huset skal drives af os forældre til anbragte børn, som så sjældent får lov at vise de ressourcer, vi har.


RIFTs Vision:

At lovgivningen vedrørende særlig støtte til børn, unge og deres familier overholdes, og at der er reelle klagemuligheder, hvis det ikke sker.


RIFTs Mission:

RIFT dokumenterer, informerer og skaber debat om manglende retssikkerhed på børne-unge-familieområdet. Især på perspektiver, der sjældent er i mediernes fokus.


Vi skaber fora, der sætter fokus på løsning af de komplekse problemstillinger.


RIFTs Værdier:

Vi arbejder fagligt og sagligt med øje for de mange perspektiver og sammenhænge.

RIFT kan desværre ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager.

Efter RIFTs medvirken i DR- dokumentarer: “Når kommunen tager dit barn” har vi fået rigtigt mange henvendelser. Vi kan desværre ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager.

Vores formål er at bringe viden om problemer og udfordringer ud i den offentlige debat /og bidrage til generelle løsninger, og alle vore frivillige kræfter går til det.

Vi samler gerne cases og erfaringer ind, men vi kan ikke gå hjælpende ind i sager.

Som vi har gjort i svar til de, der allerede  har henvendt sig henviser vi til nytten af at få en paragraf 54- støtteperson, som er en rettighed for forældre til anbragte børn.

DENNE UDSENDELSE KAN STADIG SES PÅ DR TV: Klik her.Mandag 13. 8. 2018 på DR2: "Når kommunen tager dit barn" (2) kl. 20.45.


(3 kommer mandag 3/9 , 1 blev sendt 4/6).


Mandagens udsendelse handler ifølge producenten DocEye om:


"Heidi bor med sit yngste barn William hjemme i Syddjurs Kommune, og har sit ældste barn - datteren Bettina - anbragt i Norddjurs kommune. Syddjurs kommune anser Heidi og hendes mand for at være omsorgsfulde forældre for deres søn - mens den Norddjurs kommune har tvangsfjernet hendes datter. Kommunen mener ikke, at hun kan fungere som mor for datteren. Heidi kæmper for at få datteren hjem til familien, og kan ikke forstå at to nabokommuner kan være så uenige om hendes evner som mor. Men kampen for at få familien samlet er en næsten umulig opgave for Heidi."


Der bringes - mellem klip fra casen - interviews med blandt andre formand for RIFT, Susanne Munck, ikke om den konkrete sag, men om generelle retssikkerhedsmæssige problemer.


I RIFT arbejder vi som bekendt på at informere om, at retssikkerheden på anbringelsesområdet desværre ikke er i orden og for dermed at bidrage til, at retssikkerheden og fagligheden forhåbentligt kvalificeres - til gode for både børn, unge og forældre.

DocEye bygger sit interview med RIFT, der bringes i del 2 og 3, på bl.a. deltagelse i RIFTs konference januar 2017 ("Børnesager - hvor er retsstaten?") og Casesamlingen: "Sat ud på et sidespor"


Mvh. Foreningen RIFT (Foreningen for Retssikkerhed I Familiers Trivsel)

Man kan støtte RIFTs frivillige og ulønnede arbejde ved at indsætte et beløb på Mobile Pay: 40 75 07 58 eller på vores konto i Merkur Andelskasse: 8401  11280769


RIFTs CVR nr.: 36302828


RIFT består af en række fagpersoner og berørte familier, som arrangerer konferencer og  møder, samt udgiver materiale om retssikkerhedsmæssige udfordringer i kommunernes arbejde med at støtte udsatte børn- unge og familier.

RIFT søger ikke flest mulige medlemmer, men opretholder et netværk og en organisation med faglige og praktiske ekspertiser.

Alt dette koster penge, selvom ingen får løn, og sekretariaterne er i vores private hjem.


Tak for støtten.

Sat ud på et sidespor -

Casesamling fra RIFT med eksempler på mangelfuld sagsbehandling
Generalforsamling 2017, referat


Konferencen Børnesager - hvor er retsstaten


Casesamling om børne- ungesager i etniske minoritetsfamilier

Børne- ungesager i etnisk minoritetsfamilier
Fyraftensmøde om udfordringer, ligebehandling og retssikkerhed

Afholdt d. 13. november 2017 i Valby Kulturhus. Læs mere og se powerpoint fra oplægsholderne her


© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel

READ MORE