Konferencen: Børnesager - hvor er retsstaten?

Konferencen: Børnesager - hvor er retsstaten?

10. Januar 2016 afholdt RIFT i samarbejde med Retspolitisk Forening og Foreningen for Social Retssikerhed konference om den manglende retssikerhed i anbringelsessager.

Konferencen tog bl.a. udgangspunkt Statsrevisorernes kritik i sommeren 2016.


Se nedenfor link til konferenceprogram, Statsrevisorernes kritik og Rigsrevisionens beretning samt efterfølgende proces suppleret af casesamling udarbejdet af RIFT.


200 deltog i konferencen, hvor alle oplægsholdere og paneldetagere var enige i, at der er brug for nødvendige forandringer på området og hvor der i den afsluttende debat kom flere bud på, hvor der skal sættes ind.

RIFT vil senere lægge artikler om konferencen ud her.


Nedenfor kan du se slides fra konferencen.


Tak til alle oplægsholdere og deltagere for en konstruktiv, engageret belysning og debat.

Artikel i Socialpædagogerne

10. jan 2017


Udsatte forældre svigtes

Oplæg fra Henrik Horster:


Ankechef i Den Sociale Ankestyrelse

CVR nr.: 36302828


Kontonr.: 8401 1280769

© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel