Kommende arrangementer

Foreningen Retssikkerhed I Familiers Trivsel

Om kommende arrangementer

RIFT har lige nu ikke dato for næste arrangementer. Vi påtænker at afholde 2 arrangementer i efteråret 2019:

Vi arbejder ud fra de temaer, som vi i brev i 2017 sammen med Retspolitisk forening og Foreningen for Social Retssikkerhed sendte til alle kommuner - læs brevet


Næste arrangement vil handle om spørgsmålet (til kommunerne):

  • Sikrer I på kvalificeret vis samarbejdet mellem biologisk familie og anbringelsesstedet, til gavn for barnet/den unge?


Foruden temaerne i brevet til kommunerne arbejder vi sideløbende med temaer om forældre/familier med særlige udfordringer.


Vi arbejder på et temaarrangement om rettigheder for forældre med funktionsnedsættelse.

© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel